คณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2563 นายวริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี และนายณฐพงศ์ สุจริต ครูโรงเรียนบ้านนาดี ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการและการเขียน Best Practice งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

1 11 12
Message us