ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จากทีมงาน สพป.สระแก้ว เขต 1

       วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  ท่าน ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสพป.สระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.สระแก้ว เขต 1  ออกให้กำลังใจในการสอบ NT   แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และให้คำแนะนำด้านการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us