แสดงความยินดี กับคุณครูณัฐพัชร์ สังขะวินิจ

วันที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 แสดงความยินดี กับคุณครูณัฐพัชร์ สังขะวินิจ เอกคณิตศาสตร์ โดยท่านผอ.ยุวารินี วันชูเสริม และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านร่วมแสดงความยินดี

Message us