กิจกรรม Big Cleaning Day และประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us