ผอหน้าป้าย ผอ
ไม่รับของขวัญ ผอยุ
S__3539053
previous arrow
next arrow

ช่องทางต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

เผยแพร่ผลงานของครู

บริการสำนักงานออนไลน์ e – SERVICE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


โรงเรียนบ้านนาดี
ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นางยุวารินี วันชูเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี
โทร.065-689 9472
อีเมล์โรงเรียนบ้านนาดี : bannadee@sk1edu.go.th

Message us