previous arrow
next arrow
Slider

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างโรงเรียนบ้านนาดีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาดี


รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

การพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน

ช่องทางต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนาดี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

คลิปโรงเรียนคุณภาพตำบล และอื่น ๆ

ความซื่อสัตย์ หมายถึง แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความ บริสุทธิ์ใจอีกด้วย

 

VTR นำเสนอโรงเรียนคุณภาพชุมชน ลูกข่ายของโรงเรียนมิตรภาพวังน้ำเย็น 179

 

การร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์

คุณครูบุญสิตา เจิมเกาะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังวน จากทีมงานโรงเรียนบ้านนาดี

โปรแกรมระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี ปีการศึกษา 2564

คลิ๊กสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี

 

โรงเรียนบ้านนาดี

ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีเบอร์โทรศัพท์ 065-689 9472
อีเมล์โรงเรียนบ้านนาดี : bannadee@sk1edu.go.th