previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาดี

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี

ทักษะอาชีพ ระดับปฐมวัย และช่วงชั้นที่ 1 – 2 รายงานผล ระยะที่ 2

ช่องทางต่าง ๆ โรงเรียนบ้านนาดี

คลิปโรงเรียนคุณภาพตำบล และอื่น ๆ

ความซื่อสัตย์ หมายถึง แง่มุมหนึ่งของศีลธรรม แสดงถึงคุณลักษณะทางบวกและคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความจริงใจ ความตรงไปตรงมา พร้อมด้วยความประพฤติตรง ตลอดจนการงดเว้นการโกหก การคดโกง หรือการลักขโมย เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์ยังหมายถึงความน่าไว้วางใจ ความภักดี ความเป็นธรรมและความ บริสุทธิ์ใจอีกด้วย

VTR นำเสนอโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ลูกข่ายของโรงเรียนมิตรภาพวังน้ำเย็น 179

การร่วมแสดงมุทิตาจิตออนไลน์

คุณครูบุญสิตา เจิมเกาะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังวน จากทีมงานโรงเรียนบ้านนาดี

โปรแกรมระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

สารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี ปีการศึกษา 2564

คลิ๊กสารสนเทศโรงเรียนบ้านนาดี

Message us