นักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้มอบหมายให้ นายณฐพงศ์ สุจริต นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ที่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

Message us