นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT

       วันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านนาดี ได้ดำเนินการสอบ NT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยกรรมการคุมสอบนักเรียน    กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us