กิจกรรมวันคริสมาสและจับของขวัญปีใหม่

วันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสและจับของขวัญปีใหม่ ที่อาคารอำนวยชัยร่วมใจสามัคคี

Message us