การประชุมรับนโยบาย สพป.สระแก้ว เขต 1

การประชุมชี้แจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา”SK1 CAI”สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาดิน

Message us