รับชมถ่ายทอดสด​ รายการ​ ผอ.เขตพบเพื่อนครู​ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019 และประชุมคณะครู

วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับชมถ่ายทอดสด​ รายการ​ ผอ.เขตพบเพื่อนครู​ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​โคโรนา​ 2019 และประชุมครู

Message us