กิจกรรมฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้ให้กับกำลังใจในการทำกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณครูรุ่งทิวา รอดวิเศษ เป็นคุณครูประจำชั้น กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us