งานอนามัยโรงเรียน

วันพุธ ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ให้การบริการเคลือบหลุ่มร่องฟัน ทุกระดับชั้น และตรวจวัดสายตานักเรียน ป.1

Message us