กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมพี่ให้ความรู้หน้าเสาธง  ร้องเพลงฉ่อย ทำขนมลูกชุบ ตอบปัญหาสุภาษิตไทย และการละเล่นเด็กไทย พร้อมมอบรางวัลกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดูภาพทั้งหมด…..

Message us