กิจกรรม อย.น้อย พี่สอนน้อง

วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้ดำเนินกิจกรรม อย.น้อย พี่สอนน้อง โดยมีคุณครูจารุวรรณ ภาคพรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับทีมงานคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี และนักเรียนทุกคน ได้ให้ความรู้นักเรียน และนักเรียนได้สอนน้อง ๆ ในกิจกรรม กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us