ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2565

วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านนาดี ได้ถวายเทียนพรรษา ปี พ.ศ.2565 และทำกืจกรรมพัฒนาวัด ที่วัดทรัพย์ตะเคียน วัดนาดี และสำนักสงฆ์ทุ่งเจริญ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us