พิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปปฏิญาณและเดินสวนสนาม และบำเพ็ญประโชน์ภายในและภายนอกโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us