กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันธรรมสวนะ

วันที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในวันธรรมสวนะ โดยการฝึกจิตการนั่งสมาธิ และเดินจงกลมให้กับนักเรียน
กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

Message us