การประชุม ผอ.และรับทุน

วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 การประชุมสัมมนา โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี โดยนางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี และนายวสันต์ ประจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ และมอบให้นายณฐพงศ์ สุจริต นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา “กองทุนพาน้องกลับมาเรียนจังหวัดสระแก้ว” กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us