กิจกรรมทักษะอาชีพ

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมทักษะอาชีพเรื่อง ข้าวต้มมัด(ผัด) โดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้และพาทำกิจกรรม กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us