ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูอรทัย ไสยิ่ง

วันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมคณะครู แสดงความยินดีกับคุณครูอรทัย ไสยิ่ง ในการเข้ารับเรียกบรรจุเป็นข้าราชการครู ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us