รับมอบเครื่องกรองน้ำ

วันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดี รับมอบเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ขนาด 1 แรงม้า กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us