ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า

วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านนาดีได้รับการสนับสนุน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโคโรน่า จากองค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us