อนุเคราะห์บุคลากร ช่วยงาน จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านนาดี  ได้อนุเคราะห์บุคลากรของทางโรงเรียน  เป็นพิธีกร ในการดำเนินงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)ณ โรงเรียนบ้านชุมทอง ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us