กิจกรรมวันครู 2565

วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมวันครู2565 ณ โดมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us