บันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนคุณภาพอำเภอวังน้ำเย็น

วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ อำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 

Message us