ประชุมผ่านระบบ ZOOM โรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี  เข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  เป็นประธาน โดยผ่านระบบ ZOOM  ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us