รับมอบนโยบาย จากผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และประชุมโรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179


Message us