รับเงินจากหลวงปู่ เพื่อวางท่อหน้าอาคาร

วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่นอง ปัญญาธโร กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาดี เพื่อวางท่อหน้าอาคารเรียน ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณท่านหลวงปู่เป็นอย่างสูง

Message us