กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมกับคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่

Message us