เตรียมสถานที่ พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 เดือนธันวาม พ.ศ.2564 คณะครู นักเรียน ช่วยกันเตรียมสถานที่ พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

Message us