ช่างดูแล บำรุงเน็ตประชารัฐ

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ช่างเน็ตประชารัฐ เข้าดูแล ซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนบ้านนาดี กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี

Message us