นำนักเรียนตรวจคัดกรองโควิด 2019

วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี พร้อมคณะครูได้นำนักเรียน จำนวน 65 คน ไปตรวจคัดกรองโควิด 2019 ที่ศาลาประชาคมบ้านวังยาง ตำบลซับมะกรูด                                  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Message us