โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการสนับสนุน จากครอบครัวรอดวิเศษ

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดี ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวรอดวิเศษ ชุดเครื่องพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาให้กับทางโรงเรียนบ้านนาดี

Message us