ต้อนรับ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และครอบครัว

วันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ร่วมต้อนรับ ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมครอบครัว เพื่อทำบุญน้อมถวายกุฎีสงฆ์วัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว

Message us