นักเรียนรับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ป.6

วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านนาดีได้นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ที่โรงพยาบาลคลองหาด กิจกรรมสำเร็จลุล่วงดี

Message us