รับเกียรติบัตร ผลการประเมินita ระดับ AA จากนายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ได้เข้ารับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมรวมในภักดิ์ จากนายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1

Message us