ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 คณะครูได้ตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นมาให้การบริการที่โรงเรียนบ้านนาดี

Message us