การประชุมการนิเทศออนไลน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน

วันศุกร์ ที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  คุณครูโรงเรียนบ้านนาดี  เข้าประชุมออนไลน์Google meetเรื่อง  การประชุมการนิเทศออนไลน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานระดับประถมศึกษา  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สพป.สระแก้ว เขต 1 เวลา 09.30 – 10.30 น.

Message us