เจ้าหน้าที่กรมทรัยากรน้ำบาดาลมาสำรวจอุปกรณ์

วันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่กรมทรัยากรน้ำบาดาลมาสำรวจอุปกรณ์ น้ำดื่มได้ที่โรงเรียนบ้านนาดี พร้อมเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอปรับปรุง ดูแลเป็นลำดับต่อไป

Message us