ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแก

วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 นางยุวารินี วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี  พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแก  กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

Message us