การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านนาดี

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 น. โรงเรียนบ้านนาดี ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนบ้านนาดี นางละมุน แก้วตาล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายประเสริฐ ศรีมุข กำนันตำบลซับมะกรูด รองยอด ที่รัก รองนายกอบต.ซับมะกรูด ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมทั้งคณะครู ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาดี

Message us