ต้อนรับคุณครูณัฐพัชร์ สังขะวินิจ เอกการสอนคณิตศาสตร์ พร้อมคณะมาส่งด้วยความรักความอบอุ่นเป็นอย่างดียิ่ง

วันที่ 22 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ทางคณะครูโรงเรียนบ้านนาดี ให้การต้อนรับคุณครูณัฐพัชร์ สังขะวินิจ เอกการสอนคณิตศาสตร์ พร้อมคณะท่านผู้อำนวยการสมหมาย สังขะวินิจ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) พร้อมครอบครัว มาส่งด้วยความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดียิ่ง

Message us