กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านนาดีได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนางสาวรุ่งทิวา รอดวิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกิจกรรมโดยทั่วกัน

Message us