กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาดี ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดร่วมกับชุมชน

Message us