อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับประถมศึกษาภูมิภาคตะวันออก

วันที่28 กันยายน พ.ศ.2563 นายณฐพงศ์ สุจริต ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Message us