งานเกษียณอายุราชการ ท่าน ผอ.วริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์

วันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดี ร่วมกับประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ท่านนายกธนภัทร เจิมเกาะ ท่านกำนันประเสริฐ ศรีมุข ผู้นำชุมชนหมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน สอบต. และสายบุญหลวงปู่นอง ปัญญาธโร พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ได้เอ๋ยนามของโรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต แด่ ท่านผอ.วริทธิ์นันท์ คันธารราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี โดยได้รับการสนับสนุนแรงทรัพย์ แรงกาย แรงใจ อาหาร โต็ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ กำลังพลในการเตรียมความพร้อมก่อนงาน ในงาน และหลังเก็บงานไดัรับความร่วมมือจากทุกๆส่วนเป็นอย่างดียิ่ง

Message us