นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ​ 3​ ต้อง

วันที่ 18 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านนาดี ได้จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ​ 3​ ต้อง ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Message us