อบรมโครงการรู้กฎหมายรู้ทันคนโกงทุจริตคอรัปชั่น ห้องประชุม อบต.ซับมะกรูด

วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านนาดี และโรงเรียนบ้านวังวน และโรงเรียนบ้านวังยาง ได้เข้าอบรมตามโครงการรู้กฎหมายทันคนโกงทุจริตคอรัปชั่น ห้องประชุม อบต.ซับมะกรูด

Message us