ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านนาดี ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

Message us